Koninklijk paleis Amsterdam


 

 


Mozeszaal / Vroedschapskamer Koninklijk Paleis Amsterdam, foto: Wim Ruigrok
 Pui / Balkonkamer Koninklijk Paleis Amsterdam

30 april 2013
Programma Troonswisseling

Abdicatie en Inhuldiging

10.00 - 10.30 uur
Abdicatie van Hare Majesteit de Koningin, in de Mozeszaal / Vroedschapskamer van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Aanwezig zijn onder anderen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de Rijksministerraad en leden van de Koninklijke Familie. De Koningin ondertekent de Akte van Abdicatie, die wordt voorgelezen door de directeur van het Kabinet der Koningin.

10.30 - 10.50 uur
Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden betreden het balkon van het Paleis. Prinses Beatrix en de Koning houden een korte toespraak. Aansluitend betreden Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje en H.H.K.K.H.H. de Prinsessen Alexia en Ariane eveneens het balkon.

13.30 uur
Opening Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk.

13.50 uur
Vertrek Prinses Beatrix en overige leden Koninklijke Familie naar De Nieuwe Kerk.

14.00 uur
Vertrek van de Koning en het hoofdcortège naar De Nieuwe Kerk.

14.00 - 15.30 uur
Beëdiging en inhuldiging van de Koning tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk. Toespraak en eedaflegging door de Koning. Toespraak door de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf. Afleggen Inhuldigingsverklaring door de voorzitter. Hoofdelijk afleggen van eed of belofte door de leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

16.30 - 17.30 uur
Receptie voor autoriteiten en leden van de Staten-Generaal in het Koninklijk Paleis Amsterdam.
 

Bezoek
Op 7 mei 2013 is het Koninklijk Paleis weer open voor bezoek. De ruimtes die een rol spelen bij de abdicatie zijn te bezichtigen. Kijk in de agenda voor de openingstijden.